ebulioskopíja


ebulioskopíja
-e ž (ȋ) kem. določanje molekulske mase ali koncentracije raztopljene snovi z ebulioskopom

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.