fingíranje


fingíranje
-a s (ȋ) glagolnik od fingirati: fingiranje prijateljstva

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.