geocéntričen


geocéntričen
tudi geocêntričen -čna -o prid. (ẹ́; é) astr. ki ima Zemljo za središče vesolja: geocentrični sistem; geocentrična teorija // ki se meri iz središča Zemlje: geocentrična višina zvezde

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • geo... — ali géo... prvi del zloženk (ẹ̑) nanašajoč se na Zemljo, zemljo: geocentričen, geofizika / geopolitičen …   Slovar slovenskega knjižnega jezika