aritmétik


aritmétik
-a m (ẹ́) strokovnjak za aritmetiko

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.