gramózen


gramózen
-zna -o prid. (ọ̑) nanašajoč se na gramoz: sedel je ob cesti na gramoznem kupu / gramozna jama / padel je v Gramozni jami v kraju, prostoru v Ljubljani, kjer so med narodnoosvobodilno vojno streljali talcežel. gramozna greda nasip iz kamenja pod železniškimi pragovi

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.