administrátorski


administrátorski
-a -o prid. (ȃ) nanašajoč se na administratorje: administratorski posli

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • administratorski — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. administrator. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • administratorski — administratorskiscy przym. od administrator Działalność administratorska …   Słownik języka polskiego