jármski


jármski
-a -o prid. (á) nanašajoč se na jarem: jarmska oblika / jarmska žaga jarmenik; ročna žaga z jarmom

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • ižésen — sna o prid. (ẹ̑) knjiž. jarmski: ižesni lok …   Slovar slovenskega knjižnega jezika