kítati


kítati
-am nedov. (ȋ) izravnavati površine s kitom: kitati steno; kitati in gladiti / kitati luknje v lesu // zadelovati, pritrjevati s kitom šipe, zlasti okenske, v okvire: kitati šipe

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • kitati — kȉtati nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA zaptivati što kitom ETIMOLOGIJA vidi kit …   Hrvatski jezični portal

  • zakitati — zàkitati (što) svrš. <prez. zàkitām, pril. pr. āvši, prid. trp. zàkitān> DEFINICIJA učvrstiti (prozorska stakla kitom), ispuniti (kitom) pukotine (npr. u zidu, na drvu) ETIMOLOGIJA za + v. kit, kitati …   Hrvatski jezični portal

  • kítanje — a s (ȋ) glagolnik od kitati: lopatica za kitanje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika