kítica


kítica
-e ž (í) 1. lit. enota pesmi iz dveh ali več verzov: pesem ima tri kitice; ponavljanje kitic / zapel je prvo kitico / alkajska kitica ki obsega dva enajsterca, deveterec in deseterec; asonirana kitica ki ima asonanco; dvovrstična, trivrstična kitica; nibelunška kitica ki obsega štiri šesterostopne verze z nadštevilnim zlogom za tretjo stopico 2. manjšalnica od kita: ima, nosi kratke kitice; zgrabil jo je za kitico / kitica rožmarina

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

 • kitica — kȉtica ž DEFINICIJA 1. dem. od kita 2. stihovi koji čine cjelinu; strofa ETIMOLOGIJA vidi kita …   Hrvatski jezični portal

 • chişiţă — CHÍŞIŢĂ, chişiţe, s.f. Încheietură a piciorului, deasupra copitei, la animalele cu copite; moţul de păr de deasupra copitei. – Din bg. kitčice, scr. kičica. Trimis de valeriu, 03.03.2003. Sursa: DEX 98 CHÍŞIŢĂ s. (anat.) (reg.) ie. (chişiţă la… …   Dicționar Român

 • Maister — Standbild Rudolf Maisters vor dem Hauptbahnhof, Ljubljana. Rudolf Maister (auch: Majster; Pseudonym: Vojanov; * 29. März 1874 in Stein in Oberkrain (Österreich Ungarn, heute Slowenien), † 26. Juli 1934 in Unec, heute Gemeinde Cerknica, Slowenien) …   Deutsch Wikipedia

 • Rudolf Maister — (auch: Majster; Pseudonym: Vojanov; * 29. März 1874 in Stein in Oberkrain, Österreich Ungarn; † 26. Juli 1934 in Unec, heute Gemeinde Cerknica, Königreich Jugoslawien), war Offizier der k.u.k. Armee …   Deutsch Wikipedia

 • alkájski — a o prid. (ȃ) lit., v zvezi alkajska kitica kitica, ki obsega dva enajsterca, deveterec in deseterec …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • dístih — tudi dístihon a m (ȋ) lit. dvovrstična kitica, dvostišje: pisati distihe / elegijski distih antična kitica iz heksametra in pentametra …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • nibelúnški — a o prid. (ȗ) nanašajoč se na Nibelunge: nibelunški zaklad ♦ lit. nibelunški ep; nibelunška kitica kitica, ki obsega štiri šesterostopne verze z nadštevilnim zlogom za tretjo stopico …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • sápfičen — čna o prid. (á) knjiž. lezbičen: sapfična nagnjenja ◊ lit. sapfična kitica štirivrstična kitica, ki obsega tri verze s po petimi stopicami in dvostopični sklepni verz …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • štírivŕsten — tna o prid. (ȋ ȓ) postavljen v štirih vrstah: štirivrstna razporeditev tekmovalcev ♦ agr. štirivrstni ječmen štirivrstnik; lit. štirivrstna kitica štirivrstična kitica …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • tercína — e ž (ȋ) lit. kitica iz treh enajstercev: pesnitev v tercinah // trivrstična kitica soneta: dve kvartini in dve tercini …   Slovar slovenskega knjižnega jezika