bandêrovec


bandêrovec
-vca m (é) redko kdor nese bandero

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.