konservatízem


konservatízem
in konzervatízem -zma m (ȋ) konservativizem: politična aktivnost je bila usmerjena proti konservatizmu in mračnjaštvu / konservatizem in liberalizem / estetski konservatizem

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.