konservatórij


konservatórij
-a m (ọ́) v nekaterih deželah šola srednje, višje ali najvišje stopnje za glasbeno umetnost: obiskuje konservatorij; bil je profesor na konservatoriju

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.