konstitucionálen


konstitucionálen
-lna -o prid. (ȃ) nanašajoč se na konstitucijo: konstitucionalne anomalije / konstitucionalna monarhija

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.