bárčica


bárčica
-e ž (ȃ) manjšalnica od barka: ribiška barčica ◊ zool. noetova barčica užitna školjka plitvih morij, Arca noae

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • bȃrčica — ž dem. od barka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • barčica — bȃrčica ž DEFINICIJA dem. od barka ETIMOLOGIJA vidi barka …   Hrvatski jezični portal

  • bárkica — e ž (ȃ) barčica: odriniti barkico od brega …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • nóetov — a o prid. (ọ̑) zool., v zvezi noetova barčica užitna školjka plitvih morij, Arca noae …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • oddŕncati — am dov. (ȓ) v drncu se oddaljiti: pognal se je na konja in oddrncal proti mestu / ekspr. barčica je oddrncala po prelivu hitro odplavala …   Slovar slovenskega knjižnega jezika