lóčen


lóčen
1 -čna -o prid. (ọ̑) nanašajoč se na lok: tu se začne ločna krivina; ločna oblika ◊ grad. ločni most most, katerega glavni nosilni element je lok; ločni nosilec nosilec v obliki loka; ločna konstrukcija mostu; les. ločna žaga ročna žaga z ogrodjem v obliki loka; mat. ločna stopinja enota za merjenje dolžine loka, tristošestdeseti del krožnice ------ 2 -čna -o prid. (ọ̄; lingv. ọ̑) ki loči, ločuje: ločna črta med obema deloma polotoka je severno od mesta ◊ lingv. ločno priredje priredje, v katerem se stavki med seboj izključujejo

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • lôcen — cna m (ó) 1. držaj iz lokasto ukrivljene palice: oplesti, vstaviti locen; obesiti košarico za locen; zlomljen locen; locen pri škropilnici, žagi / locen pri krpljah; ovca ima zvonec na locen // kar je temu podobno: locen pri ključavnici /… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • locen — 1. past part of lúcan; 2. see loc …   Old to modern English dictionary

  • oddélek — lka m (ẹ̑) 1. del uprave, ustanove, podjetja, ki opravlja določeno dejavnost v okviru celote: ogledati si različne oddelke v tovarni; poslati obvestilo v vse oddelke; oddelki v bolnici; prostori oddelka; šef, vodja oddelka / nabavni, prodajni,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Ulzama — Para otros usos de este término, véase Ulzama (desambiguación). Ultzama Ulzama …   Wikipedia Español

  • ločíti — in lóčiti im dov. in nedov. (ȋ ọ) 1. napraviti, da kaj ni več skupaj s čim drugim: ločiti meso od kosti; s presledki ločiti vrste; lupina se pri tem sadežu težko loči od mesa / ločiti rudo od jalovine; pleve se pri čiščenju ločijo od zrna /… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • predélek — lka m (ẹ̑) 1. ločen, ograjen prostor: nizke stene ločijo predelke v svinjaku; dati vsako žival v svoj predelek; s premičnimi pregradami spreminjati velikost predelkov // prostorsko ločen, omejen del česa: predelka bisage; predelki v denarnici,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pregrádek — dka m (ȃ) ločen, ograjen del prostora, navadno za ležišče: otroka, speča v pregradku; ležala je na železni postelji v pregradku // ločen, ograjen prostor sploh: spraviti konja iz pregradka; narediti pregradek za kokoši / znositi jabolka v… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Anexo:Localidades de la merindad de Pamplona — Merindad de Pamplona Merindad histórica de España …   Wikipedia Español

  • Lockton — This interesting surname is of Anglo Saxon origin, and is locational from a place so called in the North Riding of Yorkshire. The placename is derived from the Olde English pre 7th Century loca , enclosure, or the Olde English locen , closed,… …   Surnames reference

  • lock — {{11}}lock (n.1) means of fastening, O.E. loc bolt, fastening; barrier, enclosure, from P.Gmc. *lukan (Cf. O.N. lok fastening, lock, Goth. usluks opening, O.H.G. loh dungeon, Ger. Loch opening, hole, Du. luik …   Etymology dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.