môški


môški
-ega m (ó) človek moškega spola, navadno dorasel: neki moški se je ozrl za njo; bradat, lep, mlad moški; moški zagorelih lic; glas, koraki moškega; moški in ženska / deblo lipe bi komaj obsegla dva moška / frizer, stranišče za moške ∙ evfem. ona še ne ve, zakaj so moški na svetu nima še ljubezenskih, spolnih izkušenj; ekspr. moški so jo kar požirali z očmi je spolno zelo privlačna; evfem. očita ji, da ima druge moške da ima spolni odnos, spolne odnose z drugimi moškimi; pog., ekspr. nora je na moške ima veliko slo po moških // ekspr., navadno v povedni rabi tak človek kot nosilec odločnosti, poguma: ali smo moški ali nismo; kakšen moški pa si, če si tega ne upaš ------ -a -o prid. (ó) 1. nanašajoč se na predstavnike spola, katerega značilnost je oplojevalna sposobnost: moški potomci / moški rod rodovine je izumrl / moški hormon; moški spolni ud; moško spolovilo / moško tele, žrebe / otroci moškega spola / ekspr. njegova moška moč peša sposobnost za spolno življenje 2. nanašajoč se na moške: moški glas; moška postava / moške hlače; moška obutev / moški ponos; moška čast / človek v moški dobi; naša moška leta / moška gimnastika / moško delo težje delo; delo, ki ga navadno opravljajo moški // ekspr. ki izraža odločnost, pogum: pošten moški odgovor; to je moška beseda; moško dejanje / moški značaj / v teh stvareh je prav moški; ona je zelo moška ● ekspr. po vaseh je dosti moškega spola moških; ekspr. hiša potrebuje moške roke za nekatera dela je potreben moški; ekspr. moška voda mineralna voda z domnevnim spodbudnim učinkom na moško spolno močanat. moška spolna žleza spolna žleza, ki proizvaja semenčice; biol. moška spolna celica; bot. moški cvet cvet, ki ima samo prašnike; moška rastlina rastlina z moškimi cveti; lingv. moški spol; lit. moška rima rima, ki obsega en zlog; muz. moški zbor zbor, sestavljen iz moških glasov môško prisl.: moško se držati; moško govoriti; moško prenašati nesrečo; samozavestno in moško stopati; sam.: moška je ta; nič moškega ni na njem

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • Moski — (David Adamowski) est un auteur de bande dessinée français né le 18 septembre 1966 à Briey, en Meurthe et Moselle[1]. Il a créé Moustic aux éditions Dargaud et a dessiné deux albums d Achille Talon sur les scénarios de Pierre Veys.… …   Wikipédia en Français

  • moskitas — moski̇̀tas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • moskitas — moskìtas sf. (2) TrpŽ zool. smulkus, skaudžiai geliantis dvisparnis pietų kraštų vabzdys …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • fànt — fánta m, im. mn. fántje stil. fánti (ȁ á) 1. dorasel mlad moški, ki še ni poročen: fantje pojejo na vasi; lep, mlad, postaven fant; vaški fantje; fantje in možje; pravice fantov; vasovanje fantov / ekspr. saj si že cel fant / na fanta ostriženo… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • polízati — tudi polizáti lížem dov. (í á í) 1. enkrat ali večkrat premakniti jezik po čem: pes je polizal gospodarjevo roko // ližoč pojesti: polizati sladoled / pes je polizal kri s tal / polizati krožnik, lonec 2. ekspr. pokriti, obdati kaj s seboj:… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • spòl — spôla m (ȍ ó) 1. značilnosti, po katerih se bitja delijo na moška in ženska: določiti spol živali; pravice za vse ljudi neglede na spol in narodnost / otrok moškega spola; žival ženskega spola / število udeležencev navesti ločeno po spolu;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • stárši — ev m mn., dv. tudi stárša, ed. stil. stárš (á ā) 1. mn. tudi dv. moški in ženska v odnosu do svojega otroka: starši imajo najmlajšega otroka najrajši; žena je ohranila priimek po starših; med vojno je izgubil oba starša; očetovi starši; ostareli …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Achille Talon — Pour les articles homonymes, voir Achille (homonymie) et Talon. Achille Talon Série …   Wikipédia en Français

  • Mémé Talon — Achille Talon Pour les articles homonymes, voir Achille (homonymie) et Talon. Achille Talon Série …   Wikipédia en Français

  • Pierre Veys — Pour les articles homonymes, voir Veys. Pierre Veys, né le 7 avril 1959 à Cambrai, est un scénariste français de bandes dessinées. Sommaire 1 Biographie 2 Séries …   Wikipédia en Français