nadávek


nadávek
-vka m (ȃ) zastar. 1. znesek, ki se plača naprej kot dokaz, da je pogodba sklenjena; ara: nadavek za vola 2. dodatek, nameček: nadavek k davku / na koncu pa še nekaj lepega za nadavek

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries: