nagradíti


nagradíti
-ím dov., nagrádil (ȋ í) 1. dati komu kaj kot dokaz priznanja za pomemben znanstveni, umetniški dosežek, za plemenito dejanje: nagraditi najzaslužnejše umetnike, znanstvenike; žirija ga je nagradila za odlično igro; rešitelja je bogato nagradil / nagraditi film, knjigo / nagradili so ga z dopustom / ekspr. nagraditi s ploskanjem // dati komu kaj, ker je izpolnjen določen pogoj: nagraditi izžrebane gledalce, kupce / nagraditi s knjigo, televizorjem / nagraditi z izletom, s pozornostjo 2. dati komu kaj kot plačilo za vestno, prizadevno delo, ki ni vezano na redno delovno razmerje: nagraditi dolgoletnega tajnika društva ● ekspr. življenje ga je za to dejanje, odkritje bogato nagradilo to dejanje, odkritje mu je prineslo veliko zadovoljstva, koristi nagrajèn -êna -o: nagrajeni umetnik; nagrajeno delo / ekspr. njegovi napori so bili nagrajeni z velikim uspehom

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • nagráditi — (koga, što) svrš. 〈prez. nàgrādīm, pril. pr. īvši, prid. trp. nàgrāđen〉 dati kome nagradu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nagraditi — nagráditi (koga, što) svrš. <prez. nàgrādīm, pril. pr. īvši, prid. trp. nàgrāđen> DEFINICIJA dati kome nagradu ONOMASTIKA pr. (nadimačko): Nàgradić (Slavonski Brod, Vrbovec) ETIMOLOGIJA na + v. graditi …   Hrvatski jezični portal

  • honorírati — honoríra|ti (koga, što) dv. 〈prez. honòrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}dati/davati honorar (ob. za kakav intelektualni trud, održavanje nastave, davanje instrukcija, napisan tekst i sl.) 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nagrađívati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. nagràđujēm, pril. sad. nagràđujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}nagraditi{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • premírati — (koga, što) dv. 〈prez. prèmīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 dati/davati premiju, nagraditi/nagrađivati, dodijeliti/dodjeljivati premiju komu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • remunerirati — remunerírati dv. <prez. remunèrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA naplatiti za izvršen rad; honorirati, nagraditi/nagrađivati ETIMOLOGIJA njem. remunerieren ≃ lat. remunerati ≃ re + munus: dar, nagrada …   Hrvatski jezični portal

  • nagrada — nȃgrada ž DEFINICIJA 1. priznanje (simbolično ili materijalno) za rad, zasluge, stvaralačko djelo, uspjeh u nekoj djelatnosti [dodijeliti nagradu; dati/dobiti nagradu; nosilac nagrade] 2. plaća za izvršen posao [za nagradu; kao nagrada za trud];… …   Hrvatski jezični portal

  • nagradni — nȃgradnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na nagradu, u kojem se dodjeljuje nagrada, koji se daje kao nagrada [nagradna igra; nagradno pitanje] ETIMOLOGIJA vidi nagraditi …   Hrvatski jezični portal

  • premirati — premírati (koga, što) dv. <prez. prèmīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA dati/davati premiju, nagraditi/nagrađivati, dodijeliti/dodjeljivati premiju komu ETIMOLOGIJA vidi premija …   Hrvatski jezični portal

  • honorirati — honorírati (koga, što) dv. <prez. honòrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. dati/davati honorar (ob. za kakav intelektualni trud, održavanje nastave, davanje instrukcija, napisan tekst i sl.) 2.… …   Hrvatski jezični portal