odméček


odméček
-čka m (ẹ̑) redko odpadek: na tleh so ležali odmečki

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.