ordéti


ordéti
-ím dov., ordì (ẹ́ í) star. pordeti: jabolka so že malo ordela / od sramu je ordela v obraz zardela ordèl in ordél -éla -o: ordel obraz; ordelo listje

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.