páčiti


páčiti
-im nedov. (á ȃ) 1. delati nenaravne, nepravilne gube, poteze: pačiti obraz, ustnice; rad se pači; pačiti se od bolečine 2. nav. ekspr. spreminjati prvotno obliko, vsebino česa v slabšo, negativno: pači besede; pačiti slovenski jezik / njegovega imena ne bo nihče pačil 3. prikazovati kaj drugače, kakor je: zavestno so pačili dejstva; pačiti zgodovinsko resnico 4. star. delati kaj manj lepo; kaziti: črna obveza jo je pačila / hiše pačijo okolico 5. star. vplivati moralno negativno; kvariti: s takim popuščanjem je pačil svoje hčere páčiti se 1. z delanjem takih gub, potez kazati, izražati negativen, odklonilen odnos: straži se je pačil; pačiti se komu za hrbtom / ekspr. to je pa res ugoden poklic, se je pačil je zaničljivo govoril 2. zastar. bahati se, postavljati se: pačili so se z učenostjo

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • pačati — pàčati se (u što) nesvrš. <prez. ām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA razg. miješati se (u tuđe poslove), upuštati se (u što osjetljivo), uplitati se, dirati u što [ne pačam se (u to)] ETIMOLOGIJA prasl. *pačiti: kvariti… …   Hrvatski jezični portal

  • Francesco di Marco Datini — Statue Francesco Datinis vor dem Palazzo Pretorio in Prato (Antonio Garella, 1896) Francesco di Marco Datini oder Francesco Datini (* um 1335 in Prato; † 16. August 1410 ebenda) war ein toskanischer Fernhändler, Bankier, Wollproduzent und… …   Deutsch Wikipedia

  • Laissez-Passer —  Pour l’article homophone, voir Laisser passer. Laissez passer est un film français réalisé par Bertrand Tavernier, sorti en 2002. Sommaire 1 Synopsis 2 Commentaire …   Wikipédia en Français

  • Laissez-passer (film) — Laissez passer  Pour l’article homophone, voir Laisser passer. Laissez passer est un film français réalisé par Bertrand Tavernier, sorti en 2002. Sommaire 1 Synopsis 2 Commentaire …   Wikipédia en Français

  • bít — a m (ȋ) elektr. najmanjši, nedeljivi del informacije v binarnem sistemu: celica elektronskega računalnika s štiriindvajsetimi biti i ž (ȋ) knjiž. 1. bistvo, vsebina, narava: prodreti v ustvarjalno bit; pačiti, spremeniti pravo bit; tako dejanje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • dúh — á m, im., tož. dv. tudi duhá (ȗ) 1. razumsko spoznavna stran človeka: njegov duh je ostal jasen; oblikovati duha človeka; stremljenje duha k lepoti; zadovoljiti potrebe duha; sposobnost duha; knjiž. moj duh bedi nad njim / dela človeškega duha… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • izkrívljati — am nedov. (í) publ. pačiti, potvarjati: ta prikaz zelo izkrivlja zgodovinska dejstva; izkrivljati podatke / izkrivljati resnico …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • krivénčiti — im nedov. (ẹ ẹ̑) nav. ekspr. dajati čemu nenaravno, nepravilno obliko: vihar krivenči drevo / krivenčiti ustnice; kar naprej se krivenči // redko pačiti, potvarjati: skušal je krivenčiti dejstvo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • malíčiti — im nedov. (í ȋ) nav. ekspr. spreminjati naravno, pravilno obliko česa: bolezen mu maliči obraz // spreminjati prvotno obliko, vsebino česa v slabšo, negativno: ta avtor maliči jezik; maličiti sistem // pačiti, potvarjati: ponarejati in maličiti… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • páčenje — a s (á) glagolnik od pačiti: pačenje obraza / gre za pačenje našega jezika / pačenje dejstev, zgodovinske resnice …   Slovar slovenskega knjižnega jezika