potŕgati


potŕgati
-am stil. -tŕžem dov. (ŕ ȓ) 1. s trganjem drugega za drugim odstraniti a) z drevesa, rastline: potrgati grozde, jabolka; potrgati stročji fižol, koruzne storže / grozdje so že potrgali b) sploh: otrok potrga vse gumbe; potrgali so mu našitke; molčali so, kot da bi jim kdo jezike potrgal ∙ ekspr. če ne boš tiho, ti bom ušesa potrgal te bom kaznoval s potegljaji za uhelj; te bom kaznoval sploh 2. s trganjem narediti, da kaj na določenem mestu ali v celoti ne obstaja več: potrgati rože na vrtu; nekdo je že potrgal gobe 3. s trganjem drugega za drugim poškodovati, uničiti: veliko rokopisov so potrgali nevedni ljudje / veter je potrgal telefonske žice / potrgal je že precej hlač raztrgal potŕgan -a -o: potrgani gumbi; potrgano cvetje

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • potrgati — pòtrgati (što) svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. pòtrgān> DEFINICIJA 1. trganjem skinuti i sl. sve redom [potrgati vinograd] 2. rabiti, uništiti [potrgati igračku] ETIMOLOGIJA pod 1 + v. trgati …   Hrvatski jezični portal

  • pòtrgati — (što) svrš. 〈prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. pòtrgān〉 1. {{001f}}trganjem skinuti i sl. sve redom [∼ vinograd] 2. {{001f}}razbiti, uništiti [∼ igračku] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razbúcati — (što) svrš. 〈prez. ràzbūcām, pril. pr. āvši, prid. trp. ràzbūcān〉 reg. 1. {{001f}}razmetnuti ono što je lako potrgati; potrgati, istrgati [∼ knjigu, bilježnicu, plakat] 2. {{001f}}rastjerati, razjuriti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razbucati — razbúcati (što) svrš. <prez. ràzbūcām, pril. pr. āvši, prid. trp. ràzbūcān> DEFINICIJA reg. 1. razmetnuti ono što je lako potrgati [razbucati knjigu, bilježnicu, plakat]; istrgati, potrgati 2. rastjerati, razjuriti ETIMOLOGIJA raz + njem.… …   Hrvatski jezični portal

  • razdèrati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ràzderēm (se), pril. pr. āvši (se), imp. razdèri (se), prid. trp. rȁzderān〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}potrgati, iskidati [∼ papir; ∼ plakat] b. {{001f}}izrabiti nošenjem, pohabati, iznositi do kraja… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stȑgati — (što, se) svrš. 〈prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. stȑgān〉 1. {{001f}}(što) snažnim pokretom, trganjem skinuti; strgnuti [∼ zavoje] 2. {{001f}}(se) reg. potrgati se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • strgati — stȑgati svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. stȑgān> DEFINICIJA 1. (što) snažnim pokretom, trganjem skinuti; strgnuti [strgati zavoje] 2. (se) reg. potrgati se ONOMASTIKA pr. (nadimačka): Stȑgačić (100, Zadar, Rijeka, sred.… …   Hrvatski jezični portal

  • razderati — razdèrati svrš. <prez. ràzderēm, pril. pr. āvši, imp. razdèri, prid. trp. rȁzderān> DEFINICIJA 1. (što) a. potrgati, iskidati [razderati papir; razderati plakat] b. izrabiti nošenjem, pohabati, iznositi do kraja upotrebljivosti; doderati… …   Hrvatski jezični portal

  • razderiv — razdèriv prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se da razderati, potrgati, iskidati ETIMOLOGIJA vidi razderati …   Hrvatski jezični portal

  • potrganost — pòtrgānōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA stanje onoga što je potrgano ETIMOLOGIJA vidi potrgati …   Hrvatski jezični portal