ákcija


ákcija
1 -e ž (á) 1. prizadevanje, organizirana dejavnost z določenim ciljem: akcija dobro poteka; voditi, začeti akcijo za pomoč poplavljencem; sodelovati pri akcijah; mladinska delovna, nabiralna, napisna, trosilna akcija; akcija Rdečega križa; uspeh akcij // delo, delovanje sploh: družbena, politična akcija / njegovi drami manjka akcije; on je človek akcije / gasilci so stopili v akcijo 2. vojaška operacija: četa je izvedla več akcij; iti na akcijo; izvidniška, partizanska, vojaška akcija; oborožene akcije proti okupatorju / publ. izvesti nekaj ostrih akcij proti nasprotnemu golu ◊ fiz. zakon akcije in reakcije delujoče sile in nasprotne sile ------ 2 -e ž (á) ekon. vrednostni papir, ki izkazuje pravico do deleža pri glavnici in dobičku delniške družbe; delnica: kupovati akcije; lastnik akcij / akcije padajo, so poskočile; kako stojijo akcije

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • akcija — àkcija ž DEFINICIJA 1. djelovanje, radnja, pothvat [politička akcija; društvena akcija; samostalna akcija; poduzeti akciju; izvesti akciju] 2. bank., v. dionica (1) 3. organizirana društvena ili politička djelatnost 4. pov. umj. u slikarstvu 1960 …   Hrvatski jezični portal

  • akcija — ãkcija dkt. Diplomãtinė, visuomeni̇̀nė, piliẽtinė, poli̇̀tinė, ūkinė ãkcija …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • àkcija — àkcij|a ž 1. {{001f}}djelovanje, radnja, pothvat [politička ∼a; društvena ∼a; samostalna ∼a; poduzeti ∼u; izvesti ∼u] 2. {{001f}}bank., {{c=1}}v. {{ref}}dionica (1){{/ref}} 3. {{001f}}organizirana društvena ili politička djelatnost 4. {{001f}}pov …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • akcija — ãkcija sf. (1) DŽ, TrpŽ 1. veikimas kuriam nors tikslui pasiekti: Dramoje visi herojų poelgiai yra stiprios vidinės akcijos rezultatas rš. 2. ekon. vertybinis popierius, duodantis dividendo: Teisybė, prisimenu, Jonai, tu, regis, akcijomis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Artistička radna akcija — Infobox Album Name = Artistička radna akcija Type = Compilation album Artist = Various Artists Released = 1981 Recorded = Genre = Punk, New Wave Length = Label = Jugoton Reviews = Last album = This album = Next album = Artistička radna akcija… …   Wikipedia

  • Lietuvos Lenku Rinkimu Akcija — Die Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA, deutsch: Wahlaktion der Polen Litauens) ist eine politische Partei in Litauen. Sie ist die Vertretung der polnischen Minderheit im Land. Die LLRA hat ihre Hochburg in den traditionellen Siedlungsgebieten… …   Deutsch Wikipedia

  • Lietuvos Lenkų Rinkimų Akcija — Die Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA, deutsch: Wahlaktion der Polen Litauens) ist eine politische Partei in Litauen. Sie ist die Vertretung der polnischen Minderheit im Land. Die LLRA hat ihre Hochburg in den traditionellen Siedlungsgebieten… …   Deutsch Wikipedia

  • Lietuvos lenkų rinkimų akcija — Die Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA, polnisch: Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, AWPL, deutsch: Wahlaktion der Polen Litauens) ist eine politische Partei in Litauen. Sie ist die Vertretung der polnischen Minderheit im Land. Die LLRA hat ihre… …   Deutsch Wikipedia

  • Lietuvos lenkų rinkimų akcija — Action électorale polonaise de Lituanie Action électorale polonaise de Lituanie Akcja Wyborcza Polaków na Litwie Lietuvos lenkų rinkimų akcija Président Valdemar …   Wikipédia en Français

  • Ambassador 21 — is a Breakcore/Harsh Electronic/Cybercore/Digital Hardcore/Metal band from Minsk, Belarus. Most of Ambassador 21 s lyrics are in Russian, Belarusian, and English languages.HistoryAmbassador 21 was founded in the summer of 2001 by Natasha (Vocals …   Wikipedia