prédnost


prédnost
-i ž (ẹ́) 1. kar omogoča poseben, boljši položaj ali položaj česa, koga pred čim, kom drugim a) glede na možnost za uresničitev česa: moštvo je imelo to prednost, da je igralo pred domačimi gledalci; obdržati prednost na področju kulture; uveljaviti prednost / prišel je prvi, zato ima prednost pri postrežbi bo prvi postrežen; prednost pri razpisu imajo kandidati z opravljenim strokovnim izpitom; imeti prednost pri sprejemanju v dijaški dom / pri vstopanju ji je dal prednost omogočil ji je, da je vstopila prva; na tej cesti imajo vozila prednost pravico, da jo pri križanju s stransko cesto prevozijo brez ustavljanja; v križišču cest istega reda ima voznik na skrajni desni prednost pravico, da prvi prevozi križišče / uživati prednosti b) glede na vrednost, pomen, ki se mu pripisuje: določili so, katere ceste bodo imele prednost pri obnavljanju / dati prednost graditvi bazične industrije; dajati komu neupravičeno prednost; ekspr. dal je prednost karieri pred znanstvenim delom raje se je odločil za kariero kot za znanstveno delo c) glede na časovno oddaljenost: roparji so imeli več ur prednosti pred zasledovalci / časovna prednost 2. šport. boljši (začetni) položaj pri tekmovanju: obdržati prednost; prvi kolesar si je pridobil precejšnjo prednost pred glavnino; tekmovalec si je zagotovil odločilno prednost / povišati prednost za deset točk; polčas se je končal z dvema goloma prednosti za domače moštvo / sodnik je upošteval prednost, in ni dosodil prekrška pri igrah z žogo dejstvo, da lahko ovirani igralec uspešno zaključi akcijo 3. nav. ekspr., navadno s prilastkom dobra, zaželena lastnost: hiša ima to prednost, da stoji na samem; oznanjal je prednosti razstavljenega blaga; prednosti sodobnega pohištva / primerjali so prednosti in pomanjkljivosti različnih kandidatov ◊ avt. vozila s prednostjo vozila prve pomoči, gasilske službe, organov za notranje zadeve ali Jugoslovanske ljudske armade, kadar so na nujni vožnji

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • prednost — prȅdnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. svojstvo onoga koji se ili što se ističe pred drugim, nadmoć 2. prvenstvo, povlastica, privilegij 3. dobra strana [prednosti i mane] FRAZEOLOGIJA biti u prednosti, imati prednost 1. biti… …   Hrvatski jezični portal

  • Comparison of European road signs — Example of Swiss sign near Lugano Despite an apparent uniformity and standardization, European traffic signs presents relevant differences between countries. However most European countries refer to the 1968 Vienna Convention on Road Signs and… …   Wikipedia

  • Comparaison des panneaux de signalisation routière en Europe — Ceci est une comparaison des panneaux routiers dans 16 pays européens. (Pour voir cet article correctement, assurez vous que la résolution de votre écran est élevée. Sinon, effectuer un zoom arrière de votre navigateur Web) Allemagne, France,… …   Wikipédia en Français

  • Сравнение дорожных знаков Европы — Образец швейцарского знака около Лугано Несмотря на очевидное единообразие, в европейских дорожных знаках существуют значительные отличия. Однако, большинство европейских стран приняли Венскую конвенцию о д …   Википедия

  • prédnosten — tna o prid. (ẹ) nanašajoč se na prednost: prednostni položaj / prednostni vrstni red; prednostna razporeditev / prednostne naloge; prednostno gospodarsko področje / prednostne lastnosti ◊ avt. prednostna cesta cesta, na kateri imajo vozila… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • materìjāl — m 〈G materijála〉 1. {{001f}}term. građa, gradivo, sirovina od koje je što izgrađeno ili se izrađuje [pogonski ∼; građevinski ∼]; tvorivo 2. {{001f}}oprema, pribor [sanitetski ∼; uredski ∼] 3. {{001f}}spisi, dokumenti itd. [sudski ∼] 4. {{001f}}a …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • priorìtēt — m 〈G prioritéta〉 1. {{001f}}veća važnost koga/čega u odnosu na druge, pa mu se zato mora dati prednost pri razmatranju, odlučivanju, radu i sl.; prvenstveno pravo, prvenstvo [imati/dobiti ∼] 2. {{001f}}ekon. u financijama i na burzi, pravo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prvènstvo — prvènstv|o sr 〈G mn tāvā/ ā〉 1. {{001f}}prvo mjesto kao prednost, najviša počast; starješinstvo, prvijenstvo 2. {{001f}}prednost [imati ∼o; cesta s pravom ∼a] 3. {{001f}}sport natjecanje za naslov prvaka [osvojiti ∼o postati prvak] ∆… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prvenstvo — prvènstvo sr <G mn tāvā/ ā> DEFINICIJA 1. prvo mjesto kao prednost, najviša počast; starješinstvo, prvijenstvo 2. prednost [imati prvenstvo; cesta s pravom prvenstva] 3. sport natjecanje za naslov prvaka [osvojiti prvenstvo postati prvak]… …   Hrvatski jezični portal

  • materijal — materìjāl m <G materijála> DEFINICIJA 1. term. građa, gradivo, sirovina od koje je što izgrađeno ili se izrađuje [pogonski materijal; građevinski materijal]; materija, tvorivo 2. oprema, pribor [sanitetski materijal; uredski materijal] 3.… …   Hrvatski jezični portal