psálmski


psálmski
-a -o prid. (ȃ) nanašajoč se na psalm: psalmski napev / psalmska knjiga

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.