rogín


rogín
-a m (ȋ) knjiž. žival z velikimi rogovi, navadno vol: napreči rogina / ustreliti lepega rogina jelena, srnjaka

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.