samíčen


samíčen
-čna -o prid. (ȋ) zastar. 1. neporočen, samski: bil je še samičen 2. osamljen: tam je sedela samična in zapuščena žena / v vinograd drži samična stezica

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.