akumulátorski


akumulátorski
-a -o prid. (ȃ) nanašajoč se na akumulator: a) akumulatorska plošča, posoda / akumulatorski člen ali akumulatorska celica osnovna enota akumulatorja; akumulatorska baterija priprava (z več členi) za shranjevanje električne energije / akumulatorski voziček transportni voziček, ki ga žene energija iz akumulatorjev b) akumulatorski tlak; akumulatorska para

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • akumulatorski — akumùlātorskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na akumulator SINTAGMA akumulatorsko vozilo opskrbljuje voznu energiju iz akumulatora (elektrokolica, elektrobus) ETIMOLOGIJA vidi akumulacija …   Hrvatski jezični portal

  • vozíček — čka m (ȋ) 1. manjšalnica od voz: napreči voziček; peljati se na vozičku, z vozičkom / enovprežni voziček; štirikolesni voziček 2. vozu podobna priprava za prevažanje a) stvari, tovora: nakladati premog na vozičke; vso zelenjavo z vrta je zvozil… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • bateríja — e ž (ȋ) 1. osnovna vojaška enota v topništvu: sem pride protiletalska baterija, dvajset mož // skupina topov: baterija bruha, molči; zdaj strelja naša baterija; protiletalska baterija; ogenj obalnih baterij 2. elektr. zaporedno ali vzporedno… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • člén — in člèn čléna m (ẹ̑; ȅ ẹ) 1. del, ki se veže z drugimi v celoto: sestaviti člene; člen verige; vezava členov; pren. vezni člen med preteklostjo in sedanjostjo; to vprašanje je samo člen v verigi problemov 2. oštevilčen odstavek zakona ali… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • eléktrokár — a m (ẹ̑ ȃ) elektr. transportni voziček, ki ga žene energija iz akumulatorjev; akumulatorski voziček …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • testêr — ja m (ȇ) testator, preizkuševalec: testerji so razdelili teste ◊ teh. akumulatorski tester naprava za merjenje napetosti v akumulatorjih, preizkuševalnik akumulatorjev …   Slovar slovenskega knjižnega jezika