skóbljanec


skóbljanec
-nca m (ọ̑) nav. mn. odpadek lesa pri skobljanju: nasmetiti tla s skobljanci / leseni skobljanci

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.