stógla


stógla
-e ž (ọ̑) nav. mn., nar. jermen za zavezovanje čevljev: rahljati, vezati stogle na čevljih / čevlji na stogle

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.