čístiti


čístiti
-im nedov., číščen (í ȋ) 1. odstranjevati umazanijo, prah: ves dan čisti in pospravlja; čistiti čevlje, okna; čistiti pribor; čistiti z bencinom; kemično čistiti obleko; čistiti si nohte, zobe 2. odstranjevati primesi: čistiti rudo; čistiti žito za seme / čaj iz teh rož čisti kri // odstranjevati odvečno iz česa; trebiti: čistiti mlad gozd; čistiti senožeti / čistiti jarke / čistiti ribe, solato ◊ med. čistiti (črevo) pospeševati iztrebljanje z odvajalnim sredstvom; voj. čistiti teren uničevati ostanke nasprotnikovih enot čístiti se izgubljati skaljenost, motnost: voda v potoku se že čisti; vino se čisti / nebo se čisti ◊ čeb. čebele se čistijo se iztrebljajo, ko prvič spomladi izletijo iz panja; med. rana se čisti se manj gnoji

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • čistiti — čȉstiti (što, se) nesvrš. <prez. īm (se), pril. sad. tēći (se), impf. čȉšćāh (se), prid. trp. čȉšćen, gl. im. čȉšćēnje> DEFINICIJA 1. činiti čistim odstranjujući prljavštinu 2. sklanjati ono što smeta; krčiti, raskrčivati 3. žarg. pren. a.… …   Hrvatski jezični portal

  • čı̏stiti — (što, se) nesvrš. 〈prez. īm (se), pril. sad. tēći (se), impf. čı̏šćāh (se), prid. trp. čı̏šćen, gl. im. čı̏šćēnje〉 1. {{001f}}činiti čistim odstranjujući prljavštinu 2. {{001f}}sklanjati ono što smeta; krčiti, raskrčivati 3. {{001f}}žarg. pren. a …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dekapírati — (što) dv. 〈prez. dekàpīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. dekàpīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(o)čistiti metal kemijskim putem 2. {{001f}}(o)čistiti, osloboditi/oslobađati suvišnih sastojaka ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȅsti — (∅, što) nesvrš. 〈prez. mètēm, pril. sad. mètūći, imp. mèti, gl. im. mètēnje〉 1. {{001f}}čistiti prostor upotrebom metle ili sličnog pomagala 2. {{001f}}jako padati s vjetrom (o snijegu); vitlati, kovitlati (o vjetru) 3. {{001f}}pren.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȗt — pȗt1 ž 〈G p‹ti〉 1. {{001f}}ljudsko tijelo kao ukupnost vanjskih fizičkih svojstava i osjećajnosti [mlada ∼; gladna ∼] 2. {{001f}}boja kože [svijetla ∼; tamna ∼; crna ∼]; ten 3. {{001f}}tjelesnost, putenost, spolnost [∼ je slaba, a duh čvrst] pȗt2 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cinste — CÍNSTE s.f. I. 1. Onestitate, probitate, corectitudine. ♢ expr. Pe cinstea mea! spune cineva pentru a întări şi garanta autenticitatea unei afirmaţii făcute. 2. Virtute, fidelitate, castitate. II. 1. Respect, stimă, consideraţie, preţuire. ♢ loc …   Dicționar Român

  • put — pȗt [b] (I)[/b] m <G púta, I pútem/pútom, N mn pútevi/pútovi/púti knjiš., G pútēvā/pútōvā> DEFINICIJA 1. a. utaban i utrt dio zemlje koji služi za prolaženje i kretanje [seoski put; kolni put] b. prostor po kome se ili kroz koji se odvija… …   Hrvatski jezični portal

  • mesti — mȅsti (Ø, što) nesvrš. <prez. mètēm, pril. sad. mètūći, imp. mèti, gl. im. mètēnje> DEFINICIJA 1. čistiti prostor upotrebom metle ili sličnog pomagala 2. jako padati s vjetrom (o snijegu); kovitlati, vitlati (o vjetru) 3. pren.… …   Hrvatski jezični portal

  • počistiti — pòčistiti (što) svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòčišćen> DEFINICIJA 1. učiniti čistim, usp. čistiti 2. pren. a. osloboditi [počistiti kraj od neprijatelja] b. pojesti sve do kraja [počistiti hladnjak; počistiti tanjur]; smazati …   Hrvatski jezični portal

  • cesta — cèsta ž <G mn céstā> DEFINICIJA 1. javna, uređena prometna površina veće širine za vozila i pješake, obično međumjesna ili izvan mjesta [glavna cesta; autocesta; asfaltirana cesta; seoska cesta; ravna cesta; cesta s mnogo zavoja; dobra… …   Hrvatski jezični portal