alfabétski


alfabétski
-a -o prid. (ẹ̑) abeceden: alfabetska ureditev

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.