zafúrati


zafúrati
-am dov. (ȗ) nižje pog. zavoziti, zapraviti: zafurati podjetje; vse bo zafural / zafurati kmetijstvo / zafurati si življenje zafúran -a -o: položaj je zafuran

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.