žénskin


žénskin
-a -o (ẹ̄) pridevnik od ženska: opazoval je ženskin obraz; pretresljiva ženskina pripoved

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.