zgíba


zgíba
-e ž (ȋ) star. guba: na krilu so se ji naredile zgibe / prve zgibe na obrazu ◊ šport. prehod iz visenja z iztegnjenimi rokami na telovadnem orodju v visenje s skrčenimi rokami

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • zgíbati — 1 am in ljem nedov. (ȋ) 1. z dajanjem, polaganjem enega dela česa čez drugega delati, da to pride v položaj, ko ima manjšo površino: mornarji so zgibali jadra; zgibati perilo, rjuhe ♦ teh. zgibati pločevino; tisk. zgibati potiskane pole… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika